Terapia

Intervenţia făcută devreme are un rol important în abilitarea persoanelor cu autism.
Utilizarea principiilor şi tehnicilor ABA (Analiza Comportamentală Aplicată) pentru a ajuta persoanele cu autism să ducă o viaţă mulţumitoare şi relativ independentă s-a extins rapid în ultimii ani. Astăzi, ABA este recunoscută pe plan mondial ca fiind o terapie cu rezultate remarcabile pentru copiii cu autism.
Analiza comportamentală este o abordare ştiinţifică a înţelegerii comportamentului şi a modului în care acesta este afectat de către mediu. “Comportamentul” se referă la toate acţiunile şi abilităţile iar “mediul” include toate tipurile de evenimente sociale şi fizice care ar putea modifica sau care ar putea fi modificate de către comportamentul unei persoane.
În cadrul terapiei aplicate există o fază de învăţare , în care copiii deprind anumite abilităţi, şi o fază de generalizare în care abilităţile deja învăţate se aplică în viaţa cotidiană, devenind parte a sistemului lor de valori . Întărirea comportamentului învăţat se face cu recompense, întreg sistemul funcţionând pe baza acestor întăritori, fie de natură materială sau alimentară însoţită tot timpul de cea socială.

Tot mai mulţi părinţi apelează la această metodă terapeutică deoarece ea dă rezultate spectaculoase. Fiecare copil diagnosticat cu autism poate face progrese, obiectivele fiind impărţite în paşi mici pe care copilul îi atinge treptat. Reuşita terapiei depinde însă foarte mult şi de vârsta la care copilul începe aplicarea programelor de interventie.

Leave a Reply